PERSPEKTIF PENDIDIKAN TAUHID

MHD Hamzah, Dedi Syahputra, Azrun Jamil, Suriaty Suriaty

Abstract


Tulisan ini menjelaskan tentang pendidikan tauhid dalam Islam. Kajian ini sangat penting, mengingat saat ini sedang terjadi degenerasi tauhid karena selain banyak keyakinan yang menyimpang  dari ketauhidan Islam, akibat pengaruh materialism, dan hedonime yang menyebabkan cinta dunia pemikian dan perilaku syirik yang semula tersembunyi semakin nyata.  Bahkan semakin banyak pribadi umat Islam yang menunjukkan penolakan terhadapkeesaan Allah dengan menghidupann perdukunan, dan menghalalkan segala cara kehidupan yang melanggar syariat Islam. Padahal ajaran fundamental Islam adalah mengesakan Allah dalam keyakinan dan perbuatan, lahir dan bathin manusia. Untuk itu tulisan ini mengalisis pendidikan tauhid dalam rangka membentuk muslim sejati.

Kata Kunci: Tauhid, Pendidikan, Islam

Full Text:

PDF PDF

References


Al Maududi, Abul A’la, .Towards Understanding Islam.Saudi Arabia: WAMY, 1990.

Al-Faruqi, Ismail Raji’. Tauhid. Terjemahan Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka. 1996.

Azizy, A. Qodri . Islam dan Permalahan Sosial. Yogyakarta: LKiS, 2000.

Azra, Azyurmardi. Esei- Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam.Jakarta : Logos, 1998.

Jamaluddin, Dindin, Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nasution, Harun.Islam Ditinjau dari berbagai Aspek.Jakarta: UI Press, 1979.

Shihab, Muhammad Quraish, Wawasan Al Qur’an, Bandung: Mizan, 1996.

Ulwan, Abdullah Nashih, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, Bandung: Pustaka Asy-Syifa’, 1998.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


INDEXING:


     Jurnal Ittihad Dikelola Oleh Pengelola e-Jurnal Al-Ittihadiyah Wilayah Sumut