About the Site


Ittihad: Jurnal Pendidikan yang di publikasikan oleh DPW Al Ittihadiyah Propinsi Sumatera Utara Medan

Ittihad akan perdana publikasi periode Januari - Juni 2017. Dan Ittihad direncanakan akan terbit setiap dua kali dalam setahun.

Penanggung Jawab
Ketua DPW Al Ittihadiyah Prop. Sumut

Ketua Penyunting    :Dr. Sahkholid Nasution, S.Ag., MA.
Wakil Penyunting     :Muhammad Kaulan Karima, MPd.
Sekretaris Penyunting    :Ahmad Syukri Sitorus, M.Pd.

PENYUNTING PELAKSANA :
 • Dr. Mesiono, M.Pd.
 • Drs. Asrul, M.Si.
 • Dr. Salminawati, M.A.
 • Dr. Candra Wijaya, M.Pd
 • Dr. Sholihatul Hamidah Daulay, M.Hum.
 • Ahmad Syarkawi, M.Pd
 • A. Taufiq Al-Afkari Siahaan, S.Pd.
 • Ilka Zufria, M.Kom
PENYUNTING AHLI :
 • Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.    : UIN Sumatera Utara
 • Prof. Dr. Dja’far Siddik, M.A.     : UIN Sumatera Utara
 • Prof. Dr. Firman M.S. Kons.    : UNP Padang
 • Prof. Dr. Syaiful Sagala, M.Pd. : Universitas Negeri Medan
 • Prof. Dr.   Ali Mudhafir, M.A.    : UIN Surabaya
 • Dr. Endin Mujahidin, M.Si    : Univ. Ibnu Chaldun Bogor
 • Prof. Dr. Syamsu Nizar, M.A.    : STAIN Bengkalis-Riau

BENDAHARA :
Nurlaili, M.Pd.

TATA USAHA :
Toni Nasution, M.Pd. – Aida Farida, M.Pd.


Journals

About this Publishing System